Skip to main content
"I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand." - Confucius

Personal leadership coaching

Wat is het toch dat je de volgende stap niet zet, je wordt er onrustig van, je zou er graag eens met iemand over praten.

Een coach helpt je in jezelf het antwoord te vinden en acties helder te krijgen. Je blijft steun krijgen bij de implementatie. Een coachingstraject duurt ongeveer vier maanden, waarin vier tot zes persoonlijke gesprekken plaatsvinden, met tussenpozen van ongeveer 3 weken, en eventueel een persoonlijk profiel (Lumina Spark). Dit alles wordt geoffreerd voor een vooraf vastgestelde prijs. Het is een eindig project met een duidelijk vastgelegd doel.

Lees meer in deze flyer.

Laatste nieuws

Online coaching

Door de vele beperkingen, veroorzaakt door de Corona pandemie, heeft het online coaching werk een grote kans gekregen.  Zowel sessies met management teams als persoonlijk leiderschap coaching, heeft inspirerende ervaringen opgeleverd.